NABÍZÍME

Naše činnost se dá rozdělit na 3 hlavní úseky:

      1. KATASTR NEMOVITOSTÍ

A. Vyhotovení geometrických plánů
 • pro kolaudace dokončených staveb
 • pro zápis rozestavěných budov z důvodu čerpání hypoték a úvěrů
 • pro rozdělení pozemků při koupi nebo prodeji části stávajících pozemků
 • pro vyznačení věcných břemen
 • pro doplnění katastru o pozemky vedené dosud ve zjednodušené evidenci (parcely původního pozemkového katastru, evidence nemovitostí a jiné)
 • pro zpřesnění průběhu hranice pozemku v katastru
 • a další …
B. Vytyčování hranic pozemků
 • když je potřeba přenést hranici z evidence v katastru nemovitostí do terénu
 • při obnově nebo nalezení již dříve vytyčených lomových bodů hranice
C. Vyhotovení smluv a žádostí podávaných na katastr nemovitostí
 • zajišťujeme vypracování smluv potřebných pro prodej nebo koupi pozemků
 • na žádost zajišťujeme potřebná vyjádření stavebních úřadů s dělením pozemků apod.
 • pomoc s vyplněním potřebných formulářů a žádostí při jednání s katastrálními úřady
D. Odborné konzultace
 • pro ty z Vás, kteří zatím nepotřebují nějakou konkrétní věc můžeme posloužit odbornými konzultacemi a dlouhodobými zkušenostmi

    ProfiGEO = již více než 15 let nepřetržité praxe v oboru geodézie

      2. INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

A. Polohová a výšková zaměření stavebních pozemků
 • potřebná pro vypracování projektu umístění novostavby domu na pozemek, napojení na stávající inženýrské sítě a další infrastrukturu

B. Vytyčení staveb pro účely založení základů staveb
 • vytyčení dle potřeb stavebníka, dle požadavku zajištění i na odsazené stavební lavičky a pod.
C. Zaměření položených přípojek inženýrských sítí
 • vodovody, kanalizace, plynovody a podobně
D. Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra při provádění staveb
E. Vyhotovení mapových podkladů
 • tyto podklady slouží k dalšímu zpracování zejména pro projektanty vodohospodářských, silničních a jiných staveb

F. Zaměření a výpočty kubatur přemísťovaných materiálů
 • zejména skládky zeminy, odbahnění rybníků, spotřeba stavebních materiálů - štěrku, písku apod.

G. Na větších stavbách zaměření skutečného provedení staveb

      3. POZEMKOVÉ ÚPRAVY

A. Vybudování a zaměření bodových polí
 • návrh rozmístění, rekognoskace, stabilizace, přeměření a doplnění stávajících bodových polí a zaměření nových bodů
B. Zaměření skutečného stavu území dotčeného projektem pozemkových úprav
 • podrobné zmapování celého zájmového území s přihlédnutím k potřebám projektantů pozemkových úprav
C. Geodetické práce spojené se šetřením hranic pozemků
 • šetření hranic pozemků neřešených, šetření hranic obvodu pozemkových úprav
D. Vypracování veškerých dokumentací potřebných pro úspěšné zapsání pozemkových úprav do katastru nemovitostí
 • dokumentace k vybudovaným bodovým polím
 • dokumentace k zaměření území
 • dokumentace k šetření obvodu a pozemků neřešených
 • vypracování výsledné DKM (digitální katastrální mapy)
Všechny činnosti samozřejmě zastřešujeme potřebnými oprávněními.

PROČ MY?

POUŽÍVÁME MODERNÍ TECHNIKU

K naší práci využíváme pouze moderní techniku značky LEICA s pravidelným servisem a odbornou údržbou. Vysoce kvalitní přístroje zaručují naprostou přesnost při naší práci.

SLEDUJEME
NOVÉ TRENDY

I geodézie je stále se rozvíjející obor a ani my nezůstáváme pozadu. Neustále se zdokonalujeme a držíme krok s dobou. Moderní postupy aplikujeme ve všech námi nabízených službách

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Každý úkol, každá zakázka, je pro nás výzvou. Každý zákazník je pro nás stejně důležitý a vždy na první místě! Chcete maximum z geodetických prací? Volte profesionály, volte nás!